• podróże

    Siedmiogrodzki wampir – hrabia Drakula

    Vlad III urodził się w środkowej Rumunii w 1431 roku. Jako hospdar wołoski w latach 1448, 1456-1462 oraz 1476 rządził brutalnie, bezlitośnie mordując swoich wrogów. Był postacią na tyle kontrowersyjną, że historia jego psychopatycznego działania stała się podwaliną opowieści o siedmiogrodzkim wampirze: hrabim Drakuli. Choć urodził się w Transylwanii, to większą część młodości spędził na Wołoszczyźnie umiejscowionej przy ujściu Dunaju do Morza Czarnego, a dokładniej na styku dwóch ścierających się państw: Polski i Węgier. Oba kraje (wraz z Imperium Osmańskim) nie wzbraniały się przed ingerencją w sprawy wewnętrzne Wołoszczyzny. Siedmiogrodzki wampir – hrabia Drakula Wraz z ojcem i bratem, Radem Pięknym, 4 lata (niektóre źródła donoszą o 7) spędził w…