Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies, którą właśnie czytasz, opisuje postępowanie z danymi osobowymi oraz wykorzystywanie plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://zanetapawlik.pl

Treść polityki prywatności jest zgodna z wymogami regulacji o ochronie danych osobowych obowiązującej od dnia 25.05.2018 r.

§ 1
Definicje

Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:

 1. Administrator – Żaneta Pawlik email: kontakt(małpka)zanetapawlik.pl.
 2. Strona internetowa – strona dostępna pod adresem https://zanetapawlik.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony.
§ 2
Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępne na niej formularze, m.in. Newsletter.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator strony zanetapawlik.pl.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na Newsletter będą wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikowi tegoż właśnie.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
§ 3
Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
§ 4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że może stosować następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Disqus – w celu zarządzania komentarzami oraz statystycznym w odniesieniu do treści na Stronie,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
§ 5
Pozostałe informacje
 1. WrodPress, na którym oparta jest strona aktualizowany jest na bieżąco.
 2. Hosting dostarcza OpiekunBloga.pl Mad Ventures Patryk Kozioł z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa.
§ 6
Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
§ 7
Newsletter
 1. Adresy e-mail dopisane do listy mailingowej wykorzystywane są w celu wysłania danemu użytkownikowi nowego Newslettera.
 2. Strona zanetapawlik.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newslettera. Mogą to być w szczególności informacje o nowościach, wirtualne pocztówki z pozdrowieniami, listy z podsumowaniem działań na stronie i inne.
 3. Żadne dane użytkowników strony zanetapawlik.pl nie są przekazywane osobom trzecim.