• podróże

    Aborygeni – strażnicy marzeń & Czas Snu

    Ci, którzy byli tu od początku Aborygeni opowiadają nam swoją historię m.in. za pośrednictwem obrazów. Dla nich nie istniało pojęcie „przeszłości” i „przyszłości”, liczyło się TU i TERAZ. Światopogląd różnił się od zachodniego myślenia. Brak zrozumienia mitycznego pojęcia czasu, to pozbawienie się szansy na pojęcie ich mentalności. Czas Snu odnosi się do legend sprzed 50 tysięcy lat. Większość plemion aborygeńskich uważa, że wszystkie żywe istoty żyjące na ziemi są ze sobą powiązane i tworzą jeden wielki system wywodzący się od przodków totemicznych z Czasu Snu. Każde wydarzenie pozostawia za sobą jakiś fizyczny ślad, a świat fizyczny jest skutkiem działania stworzeń metafizycznych. Kontakt z duchami przodków totemicznych możliwy jest w stanie marzeń sennych („dreaming”)…